PROJELER

Marka Adı: QALABAQ

Marka Adresi: Ada Mevkii, Kalabak Köyü, Havran, Balıkesir

Markanın Konusu: Doğal, kültürel ve çevresel bağlamda olumsuz etkileri en aza indirgeyerek, olumlu etkileri sürdürülebilir biçimde en yüksek düzeye çıkartılmış; Günü Birlik Tesis, Konaklama, Ekolojik ve Organik Tarım, Yerel Öğretim, Bilgilendirme ve Faaliyet alanı.

Markanın Gerekçesi: Sürdürülebilirlik, çevre koşulları, doğa ve tabiatın günümüz koşullarında bir cazibe merkezi hâline gelmiş olmasına bağlı olarak bu pazardan ilgili konularda hareket edip kazanç elde etmek, doğal güzelliklere sahip alanlarda eko turizm anlayışını benimsetmek.

Üretilecek Mal ve Hizmetler: İlerleyen süreçlere göre belirlenip devamlılığı sağlanacak organik ve ekolojik meyve, sebze, bitki yetiştirme, az sayıda büyük ve küçük baş bakımı (et, süt, besi), sosyal alanda sunulan yeme içme hizmeti, konaklama, yerel eğitim kurs ve seminerler.

Hedeflenen Pazar: Sürdürülebilir, organik tarım, alternatif turizm, pazarlama, üretim ve gıda.

Faaliyet Amacı: Doğal kaynakları uygun girdilerle birlikte kullanarak yapılan her türlü üretim, yetiştirme, işleme ve pazarlama faaliyetlerini, üretim faktörlerini kullanarak; bitkisel ve/veya hayvansal ve/veya su ürünlerinin üretimi için tarımsal faaliyet yapan veya söz konusu tarımsal faaliyete ilave olarak işleme, depolama, muhafaza ve pazarlamaya yönelik faaliyetlerde bulunarak, toprak, su ve biyolojik kaynaklar ile birlikte tarımsal girdiler kullanılarak yapılan bitkisel, hayvansal, su ürünleri, mikroorganizma ve enerji üretimini sağlamaktır.

Yanı sıra çeşitli hobi alanları kurarak, bilgi, beceri ve başarıyı üst seviyeye çıkaracak etkinlikler oluşturmaktır.

Konsept programlar ile birleştirilmiş, profesyoneller eşliğinde gerçekleştirilen kurs ve seminerlerin faal olmasını sağlamaktır.

Sosyal sorumluluk kapsamında, birey ya da grup olarak (kurum/kuruluş/organizasyonlar) sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel konulara yönelik etik ve duyarlı davranışlara yöneltmek, toplumsal faydayı üst düzeye çıkarmaktır.